КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

П О С Т А Н О В А
від 12 травня 2007 р. N 705
Київ

 

Про деякі питання реалізації
Закону України "Про карантин рослин"

 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 992 ( 992-2009-п ) від 09.09.2009
N 236 ( 236-2010-п ) від 01.03.2010
N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011
N 955 ( 955-2013-п ) від 25.12.2013
N 42 ( 42-2015-п ) від 28.01.2015 }

 

Відповідно до статей 4, 16, 26 і 37 Закону України "Про
карантин рослин" ( 3348-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

 

1. Затвердити такі, що додаються:

 

Порядок проведення огляду, обстеження, аналізу, фумігації
(знезараження) та інспектування (оформлення фітосанітарного та
карантинного сертифікатів) об'єктів регулювання у сфері карантину
рослин;

 

Порядок оформлення карантинного дозволу;

 

перелік об'єктів регулювання у сфері карантину рослин.

 

2. Визнати такими, що втратили чинність:

 

постанову Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р.
N 672 ( 672-2004-п ) "Про затвердження Порядку проведення
інспектування, огляду, аналізу, обстеження та знезараження
підкарантинних матеріалів і об'єктів та їх переліку" (Офіційний
вісник України, 2004 р., N 21, ст. 1421);

 

постанову Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р.
N 156 ( 156-2006-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 672" (Офіційний вісник
України, 2006 р., N 7, ст. 369).

 

3. Державній ветеринарній та фітосанітарній службі: { Абзац
перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 853
( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }

 

забезпечити видачу карантинних та фітосанітарних
сертифікатів, фітосанітарних сертифікатів на реекспорт,
карантинних дозволів виключно заявнику або уповноваженій ним
особі;

 

не допускати під час надання платних послуг, перелік яких
визначено Кабінетом Міністрів України, справляння платежів інших,
ніж плата за такі послуги.
{ Постанову доповнено пунктом 3 згідно з Постановою КМ N 236
( 236-2010-п ) від 01.03.2010 }

 

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

 

Інд. 22

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 705

 

ПОРЯДОК
проведення огляду, обстеження, аналізу,
фумігації (знезараження) та інспектування
(оформлення фітосанітарного та карантинного
сертифікатів) об'єктів регулювання у сфері
карантину рослин

 

{ У тексті Порядку слова "Державної служби з карантину рослин"
і "державний інспектор з карантину рослин" в усіх відмінках
замінено відповідно словами "Держветфітослужба" і "державний
фітосанітарний інспектор" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }

 

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення огляду,
обстеження, аналізу, фумігації (знезараження) та інспектування
(оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів) об'єктів
регулювання у сфері карантину рослин.

 

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному
у статті 1 Закону України "Про карантин рослин" ( 3348-12 ).

 

3. Об'єкти регулювання, що вивозяться за межі митної
території України (у тому числі реекспортуються), вивозяться
та/або ввозяться в карантинну зону, підлягають огляду державним
фітосанітарним інспектором.

 

4. Огляд об'єктів регулювання передбачає проведення
інспектування, під час якого здійснюється відбір зразків для
проведення фітосанітарної експертизи.

 

5. У разі складування, концентрації (нагромадження) та
сортування у морських і річкових портах, на залізничних станціях,
терміналах та в автопортах об'єктів регулювання проводиться їх
огляд.

 

6. Для забезпечення відбору зразків під час огляду посівів,
посадки рослин, багаторічних насаджень, складських приміщень
використовуються феромонні пастки, харчові принади та ловильні
пояси.

 

7. З метою визначення фітосанітарного стану об'єктів
регулювання державні фітосанітарні інспектори проводять
систематичні обстеження земель сільськогосподарського призначення
і земель лісового фонду, пунктів карантину рослин та прилеглої до
них території (трикілометрової зони), місць обігу об'єктів
регулювання.

 

8. Обстеження проводиться державним фітосанітарним
інспектором у період вегетації культурних рослин з такою
періодичністю:

 

кожного півріччя - на місці виробництва або виробничій
ділянці, на яких офіційно встановлено та підтримується статус
вільних від регульованих шкідливих організмів;

 

щороку - у суб'єктів господарювання, які вирощують елітне
насіння і садивний (посадковий) матеріал, на державних
сортодослідних станціях, у плодорозсадниках,
інтродукційно-карантинних розсадниках і карантинних оранжереях
ботанічних садів, а також на територіях, де запроваджено
карантинний режим;

 

один раз на два роки - у суб'єктів господарювання, що
здійснюють виробництво та переробку сільськогосподарської
продукції, на землях осіб, де не виявлено карантинних організмів,
та на прилеглих до них територіях.

 

Результати обстеження оформлюються актом.

 

9. З метою виявлення та ідентифікації шкідливих організмів
карантинними лабораторіями Держветфітослужби проводиться
фітосанітарна експертиза, яка включає:

 

здійснення аналізу фітосанітарного стану об'єктів регулювання
з метою виявлення шкідливих організмів;

 

визначення видів виявлених шкідливих організмів;

 

підготовку висновку про карантинне значення виявлених
шкідливих організмів.

 

10. Насіння і садивний матеріал, які ввозяться в Україну,
підлягають висіванню або висаджуванню у визначених у карантинному
дозволі господарствах чи у спеціальних розсадниках та оранжереях
для виявлення прихованого зараження рослинного матеріалу і
здійснення під контролем державного фітосанітарного інспектора
заходів щодо оздоровлення.

 

11. Висновок фітосанітарної експертизи надається за
результатами аналізу щодо наявності шкідливих організмів протягом
24 годин з моменту подання зразка об’єкта регулювання на аналіз.
{ Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 42 ( 42-2015-п ) від
28.01.2015 }

 

12. У разі проведення складного аналізу (мікологічного,
бактеріологічного, вірусологічного, гельмінтологічного) щодо
наявності шкідливих організмів висновок про результати
фітосанітарної експертизи надається протягом 30 днів з дня подання
зразка об'єкта регулювання на аналіз.

 

13. На підставі результатів фітосанітарної експертизи кожного
зразка об'єкта регулювання і оцінки виявлених шкідливих організмів
державний фітосанітарний інспектор визначає фітосанітарний стан
партії об'єктів регулювання та приймає рішення про застосування
фітосанітарних заходів.

 

14. Заражені шкідливими організмами об'єкти регулювання, що
вивозяться за межі митної території України або карантинної зони,
підлягають обробці або фумігації (знезараженню).

 

Фумігація (знезараження) об'єктів регулювання у сфері
карантину рослин проводиться з дотриманням вимог законодавства
України.

 

15. Об'єкти регулювання, у тому числі засоби перевезення,
сільськогосподарська техніка, машини та знаряддя, що переміщуються
через державний кордон або карантинні зони, підлягають
інспектуванню, а у разі виявлення шкідливих організмів - обробці
або фумігації (знезараженню).

 

16. Організацію та контроль за проведенням обробки та
фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, які переміщуються
через державний кордон та карантинні зони, здійснюють державні
фітосанітарні інспекції.
{ Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 853
( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }

 

17. У разі вивезення за межі митної території України чи з
карантинних зон обробка або фумігація (знезараження) об'єктів
регулювання проводиться у місцях їх відвантаження чи безпосередньо
в транспортних засобах.

 

У разі вивезення за межі митної території України партії
вантажу, яка формується з декількох партій об'єктів регулювання,
обробка або фумігація (знезараження) може проводитися у місці
складування, концентрації (нагромадження) такої партії.

 

18. Після обробки або фумігації (знезараження) об'єктів
регулювання їх фітосанітарний стан визначається державним
фітосанітарним інспектором на підставі результатів інспектування
та фітосанітарної експертизи.

 

У разі проведення фумігації (знезараження) об'єктів
регулювання у транспортних засобах під час перевезення їх
фітосанітарний стан визначається державним фітосанітарним
інспектором на підставі відповідного акта, складеного суб'єктом
господарювання, який провів таку фумігацію (знезараження), та
власником об'єктів регулювання.

 

19. Об'єкти регулювання, за винятком суднового спорядження,
суднових запасних частин і припасів, вивозяться за межі митної
території України, у тому числі шляхом реекспорту, за наявності
фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на
реекспорт, який видається органом Держветфітослужби на кожну
партію, що вивозиться у транспортному засобі.
{ Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 992
( 992-2009-п ) від 09.09.2009 }

 

20. Фітосанітарний та карантинний сертифікати видаються за
результатами проведення фітосанітарних процедур.

 

21. Для отримання фітосанітарного сертифіката або
фітосанітарного сертифіката на реекспорт відповідному органу
Держветфітослужби подається:

 

заява за формою, встановленою Мінагрополітики;

 

документ, що підтверджує внесення плати за видачу
фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на
реекспорт; { Абзац третій пункту 21 в редакції Постанови КМ N 236
( 236-2010-п ) від 01.03.2010 }

 

{ Абзац четвертий пункту 21 виключено на підставі Постанови
КМ N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }

 

{ Абзац п'ятий пункту 21 виключено на підставі Постанови КМ
N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }

 

Державний фітосанітарний інспектор протягом п’яти календарних
днів після надходження зазначених документів, але не пізніше ніж
протягом 24 годин після завершення завантаження транспортного
засобу проводить фітосанітарні процедури та видає фітосанітарний
сертифікат чи фітосанітарний сертифікат на реекспорт або
обґрунтовану відмову в його видачі. Інформація про час завершення
завантаження транспортного засобу, спосіб транспортування та вагу
вантажу з об’єктами регулювання зазначається у повідомленні, яке
надсилається власником вантажу чи довіреною особою власника
відповідному органу Держветфітослужби. { Абзац шостий пункту 21 в
редакції Постанов КМ N 236 ( 236-2010-п ) від 01.03.2010, N 853
( 853-2011-п ) від 10.08.2011, N 42 ( 42-2015-п ) від 28.01.2015 }

 

Строк дії фітосанітарного сертифіката та фітосанітарного
сертифіката на реекспорт становить 14 діб.

 

Фітосанітарний сертифікат та фітосанітарний сертифікат на
реекспорт оформлюється у двох примірниках: перший примірник
видається заявнику, другий - залишається в органі
Держветфітослужби, що його видав. { Абзац восьмий пункту 21 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 955 ( 955-2013-п ) від
25.12.2013 }

 

22. У фітосанітарному сертифікаті та фітосанітарному
сертифікаті на реекспорт зазначається:

 

прізвище, ім'я та по батькові, місце постійного проживання
експортера об'єктів регулювання - для фізичної особи-підприємця;

 

повне найменування та місцезнаходження експортера об'єктів
регулювання - для юридичної особи;

 

реєстраційний номер сертифіката;

 

прізвище, ім'я та по батькові, місце постійного проживання
імпортера об'єктів регулювання - для фізичної особи-підприємця;

 

повне найменування та місцезнаходження імпортера об'єктів
регулювання - для юридичної особи;

 

найменування національної організації з карантину та захисту
рослин, що видала сертифікат;

 

назва країни - імпортера об'єктів регулювання;

 

місце походження об'єктів регулювання (країна, область, район
тощо);

 

пункт карантину рослин, що діє у пункті пропуску на
державному кордоні, через який буде вивозитися за межі митної
території України об'єкт регулювання;

 

спосіб транспортування із зазначенням для морських перевезень
- назви судна, баржі; для залізничних - номер вагону; для
автомобільних - номер автотранспортного засобу;

 

опис упаковки;

 

маркування, проставлене на об'єктах регулювання, або відмітка
про його відсутність;

 

найменування об'єктів регулювання та їх кількість;

 

код об'єкта регулювання згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 );

 

ботанічна назва рослини (латинською мовою);

 

додаткова інформація про фітосанітарні заходи, здійснення
яких необхідне для ввезення об'єктів регулювання до країни -
імпортера;

 

метод обробки об'єктів регулювання: фумігація (знезараження),
сушіння або інші способи;

 

у разі фумігації (знезараження) зазначається дата його
проведення;

 

хімікат і його дозування, якщо він використовувався при
проведенні фумігації (знезараження) об'єктів регулювання;

 

експозиція (час) та температура, за яких проводилася
фумігація (знезараження) об'єктів регулювання;

 

додаткова інформація про проведення фумігації (знезараження)
або іншої обробки;

 

дата та місце видачі сертифіката.

 

Сертифікат підписується державним фітосанітарним інспектором
і скріплюється печаткою встановленого зразка.

 

23. Карантинний сертифікат видається на об'єкти регулювання у
разі:

 

транспортування імпортованих об'єктів регулювання, які
зберігалися, перепаковувалися, розділялися на частини, змішувалися
з іншими вантажами;

 

вивезення або ввезення об'єктів регулювання у карантинну
зону.

 

У разі переміщення об'єктів регулювання, що вироблялися на
місці виробництва або виробничій ділянці, на яких офіційно
встановлено та підтримується статус вільних від регульованих
шкідливих організмів, карантинний сертифікат видається за
результатами інспектування без здійснення відбору зразків та
фітосанітарної експертизи.

 

24. Власник вантажу об'єктів регулювання не пізніше ніж за
п'ять календарних днів до відвантаження або відправлення
пред'являє державному фітосанітарному інспектору партію зазначених
об'єктів для проведення фітосанітарних процедур.

 

25. Карантинний сертифікат супроводжує вантаж об’єктів
регулювання, що перевозиться в межах України.
{ Пункт 25 в редакції Постанови КМ N 42 ( 42-2015-п ) від
28.01.2015 }

 

26. Для отримання карантинного сертифіката відповідному
органу Держветфітослужби подається:

 

заява за формою, встановленою Мінагрополітики;

 

документ, що підтверджує внесення плати за видачу
карантинного сертифіката;

 

{ Абзац четвертий пункту 26 виключено на підставі Постанови
КМ N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }

 

27. Державний фітосанітарний інспектор протягом п’яти
календарних днів після подання документів, але не пізніше ніж
протягом 24 годин після завершення завантаження транспортного
засобу проводить фітосанітарні процедури та видає карантинний
сертифікат або обґрунтовану відмову в його видачі. Інформація про
час завершення завантаження транспортного засобу, спосіб
транспортування та вагу вантажу з об’єктами регулювання
зазначається у повідомленні, яке надсилається власником вантажу чи
довіреною особою власника відповідному органу Держветфітослужби.
{ Пункт 27 в редакції Постанов КМ N 236 ( 236-2010-п ) від
01.03.2010, N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011, N 42
( 42-2015-п ) від 28.01.2015 }

 

28. Карантинний сертифікат оформлюється у трьох примірниках:
перший примірник отримує заявник; другий - надсилається до органу
Держветфітослужби, куди перевозяться об'єкти регулювання; третій -
залишається в органі Держветфітослужби, що його видав.
{ Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 955
( 955-2013-п ) від 25.12.2013 }

 

29. У карантинному сертифікаті зазначаються:

 

найменування органу Держветфітослужби, який видав карантинний
сертифікат; { Абзац другий пункту 29 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }

 

реєстраційний номер сертифіката;

 

прізвище, ім'я та по батькові, місце постійного проживання
власника (відправника, отримувача) об'єктів регулювання - для
фізичної особи-підприємця;

 

повне найменування та місцезнаходження власника (відправника,
отримувача) об'єктів регулювання - для юридичної особи;

 

найменування об'єктів регулювання;

 

кількість об'єктів регулювання;

 

обсяг партії об'єктів регулювання або їх вага;

 

спосіб транспортування із зазначенням для морських перевезень
- назви судна, баржі; для залізничних - номер вагону; для
автомобільних - номер автотранспортного засобу;

 

станція відправлення і станція призначення (для залізничного
транспорту), назва, місцезнаходження та реквізити;

 

інформація про фітосанітарний стан об'єктів регулювання і
проведення фітосанітарних процедур;

 

умови, що встановлюються у разі відвантаження, відправлення,
транспортування, приймання та використання об'єктів регулювання;

 

дата та місце видачі карантинного сертифіката, а також строк
його дії.

 

Сертифікат підписується державним фітосанітарним інспектором
і скріплюється печаткою встановленого зразка.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 705

 

ПОРЯДОК
оформлення карантинного дозволу

 

{ У тексті Порядку слова "Головна державна інспекція з
карантину рослин" в усіх відмінках замінені словом
"Держветфітослужба" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }

 

1. Імпорт і транзит об'єктів регулювання через територію
України здійснюється за наявності карантинного дозволу.
Карантинний дозвіл видається Держветфітослужбою.

 

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному
у статті 1 Закону України "Про карантин рослин" ( 3348-12 ).

 

3. Для отримання карантинного дозволу не пізніше ніж за п'ять
днів до ввезення об'єктів регулювання на територію України
Держветфітослужбі подається:

 

заява за формою, встановленою Мінагрополітики;

 

копія документа, що підтверджує внесення плати за видачу
карантинного дозволу;

 

копія договору, відповідно до якого здійснюється ввезення в
Україну об'єктів регулювання;

 

{ Абзац п'ятий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }

 

{ Абзац шостий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }

 

4. Держветфітослужба протягом п'яти днів розглядає подані
документи та видає карантинний дозвіл або надсилає обґрунтовану
відмову в його видачі.
{ Пункт 4 в редакції Постанов КМ N 236 ( 236-2010-п ) від
01.03.2010, N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 42 ( 42-2015-п ) від
28.01.2015 }

 

5. Карантинний дозвіл видається на кожну заявлену партію
об'єктів регулювання на строк не більше шести місяців.

 

6. Карантинний дозвіл оформлюється у двох примірниках: перший
примірник видається заявнику, другий - зберігається в органі, що
його видав.
{ Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 955
( 955-2013-п ) від 25.12.2013 }

 

7. У карантинному дозволі зазначаються:

 

найменування органу, що видав карантинний дозвіл;

 

реєстраційний номер дозволу;

 

прізвище, ім'я та по батькові, місце постійного проживання
отримувача об'єктів регулювання - для фізичної особи - підприємця;

 

повне найменування та місцезнаходження отримувача об'єктів
регулювання - для юридичної особи;

 

країна, з якої ввозяться об'єкти регулювання, та країна
призначення у разі транзиту через територію України;

 

код згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ) та найменування об'єкта регулювання, його кількість
(окремо за кожним видом);

 

перелік карантинних організмів, від яких під час ввезення
об'єкт регулювання повинен бути вільний;

 

фітосанітарні вимоги до об'єктів регулювання, що повинні бути
виконані у пункті ввезення;

 

пункт карантину рослин, що діє у пункті пропуску на
державному кордоні, через який ввозиться в Україну об'єкт
регулювання;

 

перелік обов'язкових карантинних заходів, які проводяться у
зоні митного контролю або за місцем призначення об'єктів
регулювання;

 

підстава для оформлення карантинного дозволу та строк його
дії.

 

Карантинний дозвіл підписується Головним державним
фітосанітарним інспектором або його заступником і скріплюється
печаткою. { Абзац тринадцятий пункту 7 в редакції Постанови КМ
N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 705

 

ПЕРЕЛІК
об'єктів регулювання у сфері карантину рослин

------------------------------------------------------------------
| Код згідно з |    Найменування об'єкта регулювання    |
|  УКТЗЕД   |                        |
| ( 2371а-14,  |                        |
|  2371б-14,  |                        |
|  2371в-14,  |                        |
|  2371г-14 ) |                        |
|---------------+------------------------------------------------|
|0601      |Цибулини, бульби, кореневі бульби,       |
|        |бульбоцибулини, кореневища, включаючи      |
|        |розгалужені кореневища, у стані вегетативного  |
|        |спокою, вегетації або цвітіння; саджанці,    |
|        |рослини та корені цикорію, крім коренів товарної|
|        |позиції 1212                  |
|---------------+------------------------------------------------|
|0602      |Інші живі рослини (включаючи їх коріння), живці |
|        |та підщепи; міцелій грибів           |
|---------------+------------------------------------------------|
|0603      |Зрізані квітки та пуп'янки, придатні для    |
|        |складання букетів або декоративних цілей, свіжі,|
|        |засушені (крім вибілених, пофарбованих,     |
|        |просочених або оброблених іншим способом)    |
|---------------+------------------------------------------------|
|0604      |Листя, гілки та інші частини рослин, без квіток |
|        |або пуп'янків, трави, мохи та лишайники, для  |
|        |букетів або оздоблення, свіжі, засушені (крім  |
|        |вибілених, пофарбованих, просочених або     |
|        |оброблених іншим способом)           |
|---------------+------------------------------------------------|
|0701      |Картопля свіжа або охолоджена          |
|---------------+------------------------------------------------|
|0702 00 00 00 |Помідори свіжі або охолоджені          |
|---------------+------------------------------------------------|
|0703      |Цибуля, цибуля-шалот (шарлот), часник,     |
|        |цибуля-порей та інші цибулинні овочі, свіжі або |
|        |охолоджені                   |
|---------------+------------------------------------------------|
|0704      |Капуста головчаста, капуста цвітна, капуста   |
|        |броколі, кольрабі та аналогічні їстівні овочі  |
|        |роду Brassica, свіжі або охолоджені       |
|---------------+------------------------------------------------|
|0705      |Салат-латук (Lactuca sativa) та цикорій     |
|        |(Cichorium spp.), свіжі або охолоджені     |
|---------------+------------------------------------------------|
|0706      |Морква, ріпа, столові буряки, солодкий корінь, |
|        |редька, селера коренева та аналогічні їстівні  |
|        |коренеплоди, свіжі або охолоджені        |
|---------------+------------------------------------------------|
|0707 00    |Огірки та корнішони свіжі або охолоджені    |
|---------------+------------------------------------------------|
|0708      |Бобові овочі лущені або ні, свіжі або охолоджені|
|---------------+------------------------------------------------|
|0709      |Інші овочі свіжі або охолоджені         |
|---------------+------------------------------------------------|
|0712      |Овочі сушені, цілі, нарізані на шматки або на  |
|        |скибки, або добре подрібнені чи розмелені, але |
|        |не піддані подальшій обробці          |
|---------------+------------------------------------------------|
|0713      |Овочі бобові сушені, лущені, очищені або    |
|        |неочищені від насіннєвої оболонки, подрібнені  |
|        |або неподрібнені                |
|---------------+------------------------------------------------|
|0714      |Маніок, маранта, салеп, топінамбур, солодка   |
|        |картопля (батат) та аналогічні коренеплоди чи  |
|        |бульби з високим вмістом крохмалю або інуліну, |
|        |свіжі, охолоджені, сушені, цілі чи у шматках,  |
|        |або у вигляді гранул або скибок; серцевина   |
|        |сагової пальми (крім морожених)         |
|---------------+------------------------------------------------|
|0801      |Горіхи кокосові, бразильські, кеш'ю, свіжі або |
|        |сушені, очищені від шкаралупи або неочищені, з |
|        |шкіркою або без шкірки             |
|---------------+------------------------------------------------|
|0802      |Інші горіхи, свіжі або сушені, очищені від   |
|        |шкаралупи або неочищені, з шкіркою або без   |
|        |шкірки                     |
|---------------+------------------------------------------------|
|0803 00    |Банани, включаючи плантайни, свіжі або сушені  |
|---------------+------------------------------------------------|
|0804      |Фініки, інжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго |
|        |та мангостани, свіжі або сушені         |
|---------------+------------------------------------------------|
|0805      |Цитрусові, свіжі або сушені           |
|---------------+------------------------------------------------|
|0806      |Виноград свіжий або сушений           |
|---------------+------------------------------------------------|
|0807      |Дині (включаючи кавуни) та папайя, свіжі    |
|---------------+------------------------------------------------|
|0808      |Яблука, груші та айва, свіжі          |
|---------------+------------------------------------------------|
|0809      |Абрикоси, вишні (черешні), персики (включаючи  |
|        |брюньони та нектарини), сливи та терен, свіжі  |
|---------------+------------------------------------------------|
|0810      |Інші плоди, свіжі                |
|---------------+------------------------------------------------|
|0813      |Плоди сушені, крім тих, що включені до товарних |
|        |позицій 0801-0806;  суміші горіхів або сушених |
|        |плодів цієї групи                |
|---------------+------------------------------------------------|
|0814 00 00 00 |Цедра цитрусових або шкірки динь (включаючи   |
|        |шкірки кавунів), свіжі або добре висушені (крім |
|        |морожених, вміщених у солону воду, просочених  |
|        |або з доданням інших речовин, що забезпечують їх|
|        |тимчасове зберігання)              |
|---------------+------------------------------------------------|
|0901 11 00   |Кава несмажена з кофеїном*           |
|---------------+------------------------------------------------|
|0901 12 00 00 |Кава несмажена без кофеїну*           |
|---------------+------------------------------------------------|
|0902      |Чай, ароматизований чи неароматизований (крім  |
|        |розфасованого у вакуумну або металеву упаковку) |
|---------------+------------------------------------------------|
|0903 00 00 00 |Мате (парагвайський чай) (крім розфасованого у |
|        |вакуумну або металеву упаковку)         |
|---------------+------------------------------------------------|
|0904      |Перець роду Piper; стручковий перець роду    |
|        |Capsicum або пахучий перець роду Pimenta,    |
|        |сушений або подрібнений, або розмелений     |
|---------------+------------------------------------------------|
|0906      |Кориця та квіти коричного дерева        |
|---------------+------------------------------------------------|
|0907 00 00 00 |Гвоздика (цілі плоди, квітки та квітконіжки)  |
|---------------+------------------------------------------------|
|0908      |Мускатний горіх, маціс та кардамон       |
|---------------+------------------------------------------------|
|0909      |Насіння анісу, бад'яну, фенхелю, коріандру,   |
|        |куміну, кмину; ягоди ялівцю           |
|---------------+------------------------------------------------|
|0910      |Імбир, шафран, турмерик (куркума), тим'ян    |
|        |(чебрець); лаврове листя, каррі та інші прянощі |
|---------------+------------------------------------------------|
|1001      |Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин)*    |
|---------------+------------------------------------------------|
|1002 00 00 00 |Жито*                      |
|---------------+------------------------------------------------|
|1003 00    |Ячмінь*                     |
|---------------+------------------------------------------------|
|1004 00 00 00 |Овес*                      |
|---------------+------------------------------------------------|
|1005      |Кукурудза*                   |
|---------------+------------------------------------------------|
|1006      |Рис*                      |
|---------------+------------------------------------------------|
|1007 00    |Сорго зернове*                 |
|---------------+------------------------------------------------|
|1008      |Гречка, просо та насіння канаркової трави; інші |
|        |зернові культури*                |
|---------------+------------------------------------------------|
|1101 00    |Борошно пшеничне або суміші пшениці та жита   |
|        |(меслину)*                   |
|---------------+------------------------------------------------|
|1102      |Борошно інших зернових культур, крім пшеничного |
|        |або суміші пшениці та жита (меслину)*      |
|---------------+------------------------------------------------|
|1103      |Крупи, крупка та гранули зернових культур*   |
|---------------+------------------------------------------------|
|1104      |Зерно зернових культур, оброблене іншими    |
|        |способами (наприклад, лущене, плющене, у вигляді|
|        |пластівців, шліфоване, різане (ядро) або    |
|        |подрібнене), за винятком рису товарної позиції |
|        |1006; зародки зернових культур цілі, плющені, у |
|        |вигляді пластівців або мелені*         |
|---------------+------------------------------------------------|
|1105      |Борошно, крупа, порошок, пластівці, гранули з  |
|        |картоплі*                    |
|---------------+------------------------------------------------|
|1106      |Борошно, крупа та порошок з сушених бобових   |
|        |овочів товарної позиції 0713, з серцевини    |
|        |сагової пальми або з коренеплодів чи      |
|        |бульбоплодів товарної позиції 0714 або продуктів|
|        |групи 08*                    |
|---------------+------------------------------------------------|
|1107      |Солод, обсмажений або необсмажений*       |
|---------------+------------------------------------------------|
|1201 00    |Соєві боби, подрібнені або неподрібнені*    |
|---------------+------------------------------------------------|
|1202      |Арахіс (земляні горішки) не смажений і не    |
|        |приготовлений іншим способом, лущений або    |
|        |нелущений, подрібнений або неподрібнений*    |
|---------------+------------------------------------------------|
|1203 00 00 00 |Копра*                     |
|---------------+------------------------------------------------|
|1204 00    |Насіння льону, подрібнене або неподрібнене*   |
|---------------+------------------------------------------------|
|1205 00    |Насіння свиріпи або ріпака, подрібнене або   |
|        |неподрібнене*                  |
|---------------+------------------------------------------------|
|1206 00    |Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене* |
|---------------+------------------------------------------------|
|1207      |Олійне насіння та плоди інших олійних культур, |
|        |подрібнені або неподрібнені*          |
|---------------+------------------------------------------------|
|1208      |Борошно з насіння чи плодів олійних культур,  |
|        |крім борошна з гірчиці*             |
|---------------+------------------------------------------------|
|1209      |Насіння, плоди та спори для сівби        |
|---------------+------------------------------------------------|
|1210      |Шишки хмелю, свіжі або сухі, подрібнені або   |
|        |неподрібнені, розмелені або у вигляді гранул;  |
|        |лупулін*                    |
|---------------+------------------------------------------------|
|1211      |Рослини, частини рослин, насіння та плоди,   |
|        |використовувані головним чином у парфумерії,  |
|        |медицині або для боротьби з комахами, паразитами|
|        |тощо, свіжі або сушені, порізані або непорізані,|
|        |подрібнені або неподрібнені, розмелені або   |
|        |нерозмелені*                  |
|---------------+------------------------------------------------|
|1212      |Плоди ріжкового дерева, морські та інші     |
|        |водорості, цукрові буряки та цукрова тростина, |
|        |свіжі, охолоджені або сушені, подрібнені або  |
|        |неподрібнені; кісточки, ядра плодів та інші   |
|        |продукти рослинного походження (включаючи    |
|        |несмажені корені цикорію виду Cichorium intybus |
|        |sativum), використовувані головним чином для  |
|        |харчових цілей, не включені до інших угруповань |
|        |(крім морських та інших водоростей свіжих,   |
|        |охолоджених та всієї замороженої продукції)*  |
|---------------+------------------------------------------------|
|1213 00 00 00 |Солома та полова зернових, необроблені,     |
|        |подрібнені або неподрібнені, розмелені або   |
|        |нерозмелені, пресовані або у вигляді гранул*  |
|---------------+------------------------------------------------|
|1214      |Бруква кормова, буряк кормовий (мангольд),   |
|        |кормові коренеплоди, сіно, люцерна, конюшина,  |
|        |еспарцет, капуста кормова, люпин, вика та    |
|        |аналогічні кормові продукти, гранульовані або  |
|        |негранульовані*                 |
|---------------+------------------------------------------------|
|1401      |Матеріали рослинного походження, використовувані|
|        |головним чином для плетіння або виробництва   |
|        |матів (наприклад, бамбук, індійська тростина,  |
|        |тростина, очерет, лоза, рафія, очищена солома  |
|        |злаків, липове лико) (крім відбіленої або    |
|        |пофарбованої соломи злаків)           |
|---------------+------------------------------------------------|
|1403      |Матеріали рослинного походження, використовувані|
|        |головним чином для виробництва віників або мітел|
|        |(наприклад, сорго, п'ясава, пирій, істль), у  |
|        |в'язках, пучках або жмутах           |
|---------------+------------------------------------------------|
|1404      |Матеріали рослинного походження, не включені до |
|        |інших угруповань*                |
|---------------+------------------------------------------------|
|1801 00 00 00 |Какао-боби, цілі та розмелені, сирі або смажені |
|---------------+------------------------------------------------|
|1802 00 00   |Шкаралупи, шкірки (лушпайки) та інші відходи з |
|        |какао                      |
|---------------+------------------------------------------------|
|2302      |Висівки, кормове борошно та інші відходи й   |
|        |залишки від просіювання, помелу або інших    |
|        |способів обробки зерна зернових культур або   |
|        |бобових культур, гранульовані чи негранульовані*|
|---------------+------------------------------------------------|
|2308      |Продукти рослинного походження і рослинні    |
|        |відходи, рослинні залишки й побічні продукти,  |
|        |негранульовані або гранульовані, використовувані|
|        |для годівлі тварин, не включені до інших    |
|        |угруповань*                   |
|---------------+------------------------------------------------|
|2401      |Тютюнова сировина; тютюнові відходи       |
|---------------+------------------------------------------------|
|2703 00 00 00 |Торф (включаючи торф'яний дрібняк),       |
|        |агломерований або неагломерований        |
|---------------+------------------------------------------------|
|4401      |Деревина паливна у вигляді колод, полін, хмизу, |
|        |гілок тощо; деревна тріска або стружка; тирса, |
|        |тріска, стружка, уламки та відходи деревини та |
|        |скрап, агломеровані або неагломеровані, у    |
|        |вигляді полін, тощо (крім деревини у вигляді  |
|        |брикетів, гранул)                |
|---------------+------------------------------------------------|
|4403      |Лісоматеріали необроблені, обкоровані або    |
|        |необкоровані, начорно брусовані або небрусовані |
|---------------+------------------------------------------------|
|4404      |Деревина бондарна; колоди колоті; дерев'яні палі|
|        |та кілки, загострені, але не розпиляні вздовж; |
|        |деревина обтесана або закруглена, але не    |
|        |обточена, не вигнута і не оброблена іншим    |
|        |способом, використовувана для виробництва    |
|        |палиць, парасольок, ручок для інструментів тощо;|
|        |деревина у вигляді трісок, пластинок, стрічок  |
|        |тощо                      |
|---------------+------------------------------------------------|
|4406 10 00 00 |Шпали дерев'яні для залізничних або аналогічних |
|        |колій, непросочені               |
|---------------+------------------------------------------------|
|4407      |Лісоматеріали розпиляні або стругані уздовж,  |
|        |колоті або лущені, обтесані або необтесані,   |
|        |шліфовані або нешліфовані, з'єднані або не   |
|        |з'єднані у шип, завтовшки понад 6 мм      |
|---------------+------------------------------------------------|
|4408      |Листи одношарової фанери та шпону і листи для  |
|        |клеєної фанери (клеєні або неклеєні) та інші  |
|        |види деревини, розпиляної вздовж, розрізаної на |
|        |частини або лущеної, струганої або неструганої, |
|        |з шліфованою або нешліфованою поверхнею,    |
|        |з'єднані або не з'єднані у шип, завтовшки не  |
|        |більш як 6 мм                  |
|---------------+------------------------------------------------|
|4409      |Деревина, пиломатеріали (включаючи незібрані  |
|        |паркетні дощечки та фриз) у вигляді       |
|        |профільованого погонажу (з гребенями, пазами,  |
|        |шпунтовані, із скісними краями, з'єднанням у  |
|        |вигляді напівкруглої кальовки, фасонні,     |
|        |закруглені тощо) вздовж будь-яких країв чи   |
|        |площин, стругані або нестругані, шліфовані або |
|        |нешліфовані, з'єднані або не з'єднані у шип   |
|---------------+------------------------------------------------|
|4415      |Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани та |
|        |аналогічна тара з деревини; дерев'яні барабани |
|        |(котушки) для кабелів; піддони, піддони з    |
|        |бортами та інші дерев'яні завантажувальні щити; |
|        |дерев'яні борти для піддонів          |
|---------------+------------------------------------------------|
|4418      |Вироби столярні та теслярські будівельні деталі,|
|        |включаючи пористі дерев'яні панелі, ґонт і   |
|        |дранку для покрівель (крім паркетних плит    |
|        |збірних)                    |
|---------------+------------------------------------------------|
|4420 10 (крім |Статуетки та інші декоративні вироби з дерева  |
|4420 10 11 00) |                        |
|---------------+------------------------------------------------|
|4420 90 (крім |Вироби з дерева, дерев'яні набірні (мозаїчні) та|
|4420 90 11 00, |інкрустовані вироби               |
|4420 90 91 00) |                        |
|---------------+------------------------------------------------|
|5101      |Вовна, не піддана кардо- або гребенечесанню   |
|---------------+------------------------------------------------|
|5201 00    |Бавовна, не піддана кардо- та гребенечесанню  |
|---------------+------------------------------------------------|
|5301      |Волокно лляне, оброблене чи необроблене, але  |
|        |непрядене; пачоси та відходи льону (включаючи  |
|        |прядильні відходи та обтіпану сировину)     |
|---------------+------------------------------------------------|
|5302      |Волокно конопляне (Сannabis sativa L.),     |
|        |необроблене або оброблене, але непрядене; пачоси|
|        |та відходи конопель (включаючи прядильні відходи|
|        |та обтіпану сировину)              |
|---------------+------------------------------------------------|
|5303      |Волокно джутове та інші луб'яні текстильні   |
|        |волокна (за винятком волокон льону, коноплі   |
|        |(Сannabis sativa L.) та рами), необроблені або |
|        |оброблені, але непрядені; пачоси та відходи цих |
|        |волокон (включаючи прядильні відходи та обтіпану|
|        |сировину)                    |
|---------------+------------------------------------------------|
|5304      |Волокно сизалю та інші текстильні волокна роду |
|        |Agave, необроблені або оброблені, але непрядені;|
|        |пачоси та відходи цих волокон (включаючи    |
|        |прядильні відходи та обтіпану сировину)     |
|---------------+------------------------------------------------|
|5305      |Волокна кокосові, абака (манільської коноплі або|
|        |Musa textilis Nee), рами та інші рослинні    |
|        |текстильні волокна, не включені до інших    |
|        |угруповань, необроблені або оброблені, але   |
|        |непрядені; пачоси та відходи цих волокон    |
|        |(включаючи прядильні відходи та обтіпану    |
|        |сировину)                    |
|---------------+------------------------------------------------|
|5307      |Пряжа з джуту або інших текстильних луб'яних  |
|        |волокон товарної позиції 5303          |
|---------------+------------------------------------------------|
|9705 00 00 00 |Колекції та предмети колекціонування зоологічні,|
|        |ботанічні (крім колекцій та предметів      |
|        |колекціонування з мінералогії, анатомії або   |
|        |предметів для таких колекцій, що становлять   |
|        |історичний, археологічний, палеонтологічний,  |
|        |етнографічний чи нумізматичний інтерес)     |
------------------------------------------------------------------ 

* Об’єкти регулювання у сфері карантину рослин виключно для
цілей імпорту, експорту та реекспорту. Контроль у сфері карантину
рослин за переміщенням зазначених об’єктів територією України
здійснюється виключно за вимогою власників таких об’єктів.

{ Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 42
( 42-2015-п ) від 28.01.2015 }