gerb na doc

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.02.2013 м. Київ N 96


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 березня 2013 р. за N 380/22912
Про затвердження розмірів плати за послуги з питань ветеринарної медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, які надаються органами та установами, що входять до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби


Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року N 1348 "Деякі питання надання послуг Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що належать до сфери її управління"


НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1.1. Розміри плати за послуги, які надаються Головною державною фітосанітарною інспекцією, державною фітосанітарною інспекцією Автономної Республіки Крим, державними фітосанітарними інспекціями в областях і бюджетними установами, що належать до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, з питань захисту рослин.
1.2. Розміри плати за послуги, які надаються регіональними службами державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті і установами, що належать до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, з питань ветеринарної медицини.
1.3. Розміри плати за послуги, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, з питань охорони прав на сорти рослин.
2. Розміри плати за надання послуг, затверджені пунктом 1 цього наказу, визначені без урахування податку на додану вартість (ПДВ), який справляється відповідно до Податкового кодексу України.
3. Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 31 жовтня 2012 року N 666 "Про затвердження розмірів плати за послуги з питань ветеринарної медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, які надаються органами та установами, що входять до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2012 року за N 1964/22276.
4. Департаменту тваринництва (Гетя А. А.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Перший заступник Міністра І. Ю. Бісюк
ПОГОДЖЕНО:  
Перший заступник Міністра
економічного розвитку і
торгівлі України
А. А. Максюта
Перший заступник Міністра
фінансів України
А. І. Мярковський
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М. Ю. Бродський
Голова Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби
В. М. Горжеєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
13.02.2013 N 96
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
07 березня 2013 р. за N 380/22912

  

 

 

 

 

 

 


Розміри плати за послуги, які надаються Головною державною фітосанітарною інспекцією, державною фітосанітарною інспекцією Автономної Республіки Крим, державними фітосанітарними інспекціями в областях і бюджетними установами, що належать

 

N
з/п

Найменування послуги

Одиниця виміру

Розмір плати, гривень

1

Проведення огляду, обстеження посівів сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень

   

1.1

Осінні і весняні розкопки на наявність шкідників і хвороб

гектар

4,11

1.2

Обстеження сільськогосподарських та інших угідь, посівів, насаджень, рослинності закритого ґрунту, облік чисельності шкідників та ступеня ураженості рослин хворобами, визначення видового складу бур'янів, надання рекомендацій щодо захисту сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень

гектар

2,74

1.3

Облік чисельності мишоподібних гризунів та рекомендації щодо захисту сільськогосподарських угідь

гектар

1,37

1.4

Фітопатологічний аналіз рослин, зерна та сільськогосподарської продукції рослинного походження

проба

68,47

1.5

Ентомологічний аналіз рослин, зерна та сільськогосподарської продукції рослинного походження

проба

68,47

1.6

Обстеження місць зберігання та переробки продукції рослинного походження щодо зараженості шкідливими організмами, надання рекомендацій з їх знезараження, а також із проведення профілактичних та винищувальних заходів щодо боротьби зі шкідниками у місцях зберігання запасів продукції рослинного походження

партія продукції

89,01

1.7

Надання річних та місячних прогнозів розвитку, поширення шкідливих організмів та рекомендацій щодо захисту сільськогосподарських угідь від них

гектар

41,09

1.8

Надання прогнозу та повідомлення про строки проведення захисних заходів

замовлення на вегетаційний період

136,94

2

Проведення аналітичних досліджень засобів захисту рослин щодо відповідності сертифікатам якості

   

2.1

Відбір та оформлення зразків ґрунту, води, насіння, рослин, сільськогосподарської продукції і сировини рослинного походження та інших матеріалів для проведення фітосанітарної діагностики та визначення вмісту залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів

зразок

68,48

2.2

Визначення діючої речовини пестициду

зразок

547,77

2.3

Визначення вмісту залишкових кількостей пестицидів, агрохімікатів та важких металів у поверхневих водах, призначених для сільськогосподарських потреб, ґрунті на землях сільськогосподарського призначення, кормах, а також у сільськогосподарській продукції та сировині

зразок

136,94

2.4

Визначення масової частки пестициду в протруєному насінні

зразок

178,03

2.5

Визначення невідомих пестицидів

зразок

410,83

3

Реалізація виготовлених лабораторіями біологічного методу захисту рослин біологічних засобів захисту рослин від шкідників та хвороб

   

3.1

Реалізація бактороденциду

кілограм

13,69

3.2

Реалізація трихограми

млн особин

296,71

3.3

Реалізація планризу

літр

25,00

3.4.

Реалізація ризобофіту

літр

15,00

3.5.

Реалізація фосформобілізатору

літр

15,00

3.6.

Реалізація діазофіту

літр

15,00